poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

Wojska Polskiego 33 | 65-077 Zielona Góra

Telefon: (68) 455-32-62

E-mail: certo@certo.zgora.pl

Oferta

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych i ewidencji VAT
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i ewidencji VAT
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT
 • sprawozdawczość GUS, INTRASTAT i innych instytucji
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Obsługa kadrowo - płacowa, sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, deklaracji PFRON, pomoc w organizacji szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • pomoc przy rejestracji dzialałności gospodarczej
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed Organami Podatkowymi i Sądami Administracyjnymi

Szczegóły oferty

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje przychodowe, ewidencje podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczość GUS

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja przychodów i kosztów, ewidencje podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczość GUS, rozliczenia właścicieli

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczość GUS

Obsługa kadrowo - płacowa

Sporządzanie:
 • list płac, ewidencji wynagrodzeń
 • deklaracji ZUS, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych
 • deklaracji PFRON
 • sprawozdawczość GUS

Pomoc w organizacji szkoleń BHP
Nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie i prowadzenie akt pracowników

Wyprowadzanie zaległości księgowych

W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości księgowych lub kadrowych, w sposób zgodny z prawem, szybko i profesjonalnie pomożemy wyprowadzić je na bieżąco. Proszę pamiętać do chwili rozpoczęcia kontroli skorygować można wszystko. Jeśli macie Państwo wątpliwości co do poprawności dotychczasowych rozliczeń sprawdzimy i skorygujemy błędy