poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

Wojska Polskiego 33 | 65-077 Zielona Góra

Telefon: (68) 455-32-62

E-mail: certo@certo.zgora.pl

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

Obowiązek opłacania podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi główny powód prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców. Podmioty gospodarcze zobligowane są do ich obliczania i odprowadzania, ale mają przy tym możliwość skorzystania z pomocy specjalistów – nasze biuro rachunkowe w Zielonej Górze prowadzi rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zapewniamy wsparcie doradcy podatkowego, który objaśni procedurę działania i pomoże dopełnić wszelkich formalności wymaganych przy rozliczeniach według skali podatkowej, podatku liniowego czy podatku dochodowego.

Ponadto zadbamy, aby deklaracje podatkowe oraz składki ubezpieczeniowe trafiły do właściwego organu w wyznaczonym terminie. Dbamy również o zachowanie poprawności merytorycznej oraz formalnej składanych dokumentów. Ponadto przygotowujemy dla pracowników naszych Klientów deklaracje podatkowe bądź umożliwiamy firmom, z nami współpracującym, zaoferowanie pracownikom rozliczenie podatku przez nas.