poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

Wojska Polskiego 33 | 65-077 Zielona Góra

Telefon: (68) 455-32-62

E-mail: certo@certo.zgora.pl

Reprezentowanie podmiotów gospodarczych

W naszym biurze rachunkowym Klienci mogą liczyć na pomoc doradcy podatkowego, w którego kompetencjach znajduje się reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi i innymi organami administracji państwowej oraz terytorialnej w sprawach opłat oraz ubezpieczeń społecznych. Udzielone nam pełnomocnictwo umożliwia reprezentowanie Państwa we wszelkich kontaktach z urzędami czy sądami. Dzięki temu w obszarach, które obejmuje nasze pełnomocnictwo możemy występować w Państwa imieniu.

Dokładnie zapoznajemy się z zastaną w firmie sytuacją oraz sprawą, w której mamy Państwa reprezentować. Informujemy o planowanym sposobie działania i konsultujemy ewentualne możliwości rozwiązana danej sytuacji. Zapewniamy przy tym poufność oraz dyskrecję. Obsługujemy przedsiębiorców z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry – gdzie mieści się siedziba naszego biura rachunkowego – oraz okolic.