poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

Wojska Polskiego 33 | 65-077 Zielona Góra

Telefon: (68) 455-32-62

E-mail: certo@certo.zgora.pl

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i ewidencji VAT

Do najpopularniejszych form prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie należy prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Ujęte w niej muszą zostać wszystkie przychody i koszty związane z zaistniałymi zdarzeniami gospodarczymi, bowiem na tej podstawie wyliczane są zobowiązania podatkowe. Prowadzenie KPiR jest obowiązkowe dla podmiotów, które wybrały formę opodatkowania na zasadach ogólny bądź w postaci podatku liniowego.

Nasze biuro rachunkowe w Zielonej Górze oferuje między innymi:
  • ewidencję przychodów i kosztów, ewidencję podatku od towarów i usług
  • ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczość GUS, rozliczenia właścicieli

Prowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów rzetelnie oraz w sposób przejrzysty i bezbłędnie, a księgowania dokonujemy bazując na posiadanych dokumentach. Mając na uwadze, iż jednym z dowodów księgowych, stanowiących dokument do księgowania może być faktura VAT, w naszym biurze rachunkowym podejmujemy się także ewidencji VAT. Można również zgłosić się do nas w sprawach niezrozumiałych, a wynikających z obowiązków podatnika. Wspieramy Klientów także jako doradca podatkowy.

Cennik usług - dostępny na dedykowanej stronie.