poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

Wojska Polskiego 33 | 65-077 Zielona Góra

Telefon: (68) 455-32-62

E-mail: certo@certo.zgora.pl

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT

Duża grupa przedsiębiorców zobowiązana jest do rozliczania z Urzędem Skarbowym na zasadach pełnej rachunkowości. Oznacza to prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podmioty gospodarcze takie jak: spółki handlowe, spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie, gdy przychody ze sprzedaży towarów, usług lub operacji finansowych za miniony rok obrotowy jest równy co najmniej 2 mln EUR w walucie polskiej. Świadcząc usługi księgowe wypełniamy przy tym także obowiązek ewidencji VAT, dbając o kompleksowy charakter oferty.

Nasze biuro rachunkowe z Zielonej Góry podejmuje się takich czynności jak:
  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
  • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczość GUS

Realizując usługi księgowe w zakresie pełnej księgowości zapewniamy prowadzenie ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, bieżąco oraz sprawdzalnie. Dzięki temu księgi rachunkowe stanowią podstawę do określenia wysokości podatku, ale też zapewniają stały dostęp do aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To prawdziwa pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dla biznesu.

Koszt usługi sprawdzisz w naszym cenniku!