poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

Wojska Polskiego 33 | 65-077 Zielona Góra

Telefon: (68) 455-32-62

E-mail: certo@certo.zgora.pl

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych i VAT

W ramach świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych oferujemy prowadzenie ewidencji ryczałtowych. Jest to uproszczona forma opodatkowania, gdzie podstawę opodatkowania stanowi przychód, który nie jest pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychód zaś zostaje opodatkowany zgodnie z określoną stawką – co uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

W naszym biurze rachunkowym w Zielonej Górze udzielamy w tym zakresie wsparcia tym podmiotom gospodarczym, które prawnie dopuszczone są do korzystania z ryczałtu jako formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy mogą skorzystać z tego rozwiązania, to chętnie rozwiejemy wątpliwości.

Oferujemy między innymi:
  • ewidencje przychodowe, ewidencje podatku od towarów i usług
  • ewidencja środków trwałych, ewidencje wyposażenia
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczość GUS

Ponadto podejmujemy się prowadzenia ewidencji VAT, przy czym dla ryczałtowców – którzy są także podatnikami VAT - możemy świadczyć usługę połączoną. Wymaga to pomniejszenia przychodu w każdym miesiącu o należny VAT. Udzielamy także rzetelnych informacji, na podstawie znajomości aktualnych przepisów podatkowych o zwolnieniach z ewidencji do celów VAT.